• test

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc

POCHP – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc to przewlekła choroba zapalna która dotyczy oskrzeli i płuc, zazwyczaj postępująca, z ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, w następstwie szkodliwego działanie gazów i pyłów ( najczęstszym czynnikiem jest palenie papierosów).

JAK CZĘSTO WYSTĘPUJE?

Szacuje się, że choruje na nią 8-10% ludności powyżej 40 roku życia. Jest to jedna z najczęstszych chorób niezakaźnych na świecie , której częstość występowania stale się zwiększa. Jeśli obecnie obserwowalne zjawiska w epidemiologii chorób na świecie nie ulegną zmianie to POCHP, w 2020r. przesunie się z szóstej w 1990r. na trzecią w 2020 roku przyczynę zgonów na świecie.

KTO JEST NARAŻONY NA JEJ WYSTĄPIENIE?

 • palacze tytoniu
 • osoby narażone na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w miejscu pracy/zamieszkania
 • osoby z częstymi infekcjami układu oddechowego we wczesnym dzieciństwie
 • osoby z nawracającymi infekcjami oskrzelowo-płucnymi
 • osoby z uwarunkowaniami genetycznymi

JAKIE SĄ OBJAWY?

 • kaszel, zazwyczaj produktywny, jako objaw raczej długotrwały, zazwyczaj w godzinach porannych, po obudzeniu
 • duszność przy wykonywaniu wysiłków o różnym stopniu nasilenia np. wejście po schodach, zadyszka przy szybszym marszu
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej (do różnicowania z bólem w przebiegu choroby niedokrwiennej serca)
 • uczucie świszczącego oddechu ( pacjent podaje, że „gra mu w piersiach”) – do różnicowania z innymi chorobami oskrzeli

JAK WYKRYĆ CHOROBĘ?

 • każda osoba paląca papierosy, bierni palacze, osoby narażone na wdychanie zanieczyszczonego powietrza lub podająca przewlekły kaszel i odkrztuszanie plwociny powinna mieć wykonaną SPIROMETRIĘ

JAK MOŻNA ZAPOBIEGAĆ I LECZYĆ?

 • zmiana stylu życia: zaprzestanie palenia, zaprzestanie ekspozycji na substancje szkodliwe
 • leki rozszerzające oskrzela ( inhalatory, aerosole, nebulizacje, tabletki)
 • rehabilitacja: nauka efektywnego kaszlu, ćwiczenia mięśni oddechowych, ćwiczenia usprawniające
 • tlenoterapia: dla pacjentów z bardzo ciężką POCHP (IV stopień zaawansowania)
 • leczenie operacyjne : w wybranych ośrodkach i w wybranych wskazaniach
 • nieinwazyjna wentylacja z tlenoterapią
 • przeszczep płuca

Opracowano na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ :

KONSULTACJE PULMONOLOGICZNE I SPIROMETRIA: SPECJALISTYCZNY

ul. Staszica 1 Konin tel. 63-240-00-07, 63-243-45-15, 63-226-14-72