• test

Certyfikaty

Leczenie bezdechu

Celem pracowników poradni pulmonologicznej w Koninie jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Z tego też powodu główny specjalista pulmonolog dr Jacek Górniak, zajmujący się leczeniem bezdechu, stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. Są to zarówno kursy rozwijające umiejętności w zakresie stosowania nowych metod terapeutycznych, np. nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w leczeniu przewlekłej niewydolności oddychania.

Zapobieganie POChP

Ponadto rozległa wiedza i doświadczenie doktora Jacka Górniaka z zakresu leczenia POChP skłania inne instytucje do zapraszania go do udziału w konferencjach w roli mówcy, by wygłaszał prelekcje na tematy związane z profilaktyką i zapobieganiu chorobom wywołanym paleniem papierosów. Był też miedzy innym czynnym uczestnikiem projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).